SOPA DE LETRAS: ESPECIES DE PEIXES

Nesta sopa de letras agóchanse os nomes comúns dalgunhas das especies que habitualmente pescan os palangreiros de OR.PA.GU. Nas imaxes aparece en letras grandes o nome común de cada especie, o nomes científico e logo a referencia que a FAO dá a cada especie, indicada con 3 letras na parte superior á dereita de cada espazo. Por exemplo o nome común é PEIXE ESPADA, o nome científico é Xiphias gladius e o código FAO é SWO.

Apuntamentos curiosos:

  • FAO é o acrónimo de Food and Agriculture Organization, que é o organismo da Organización das Nacións Unidas para a alimentación e a agricultura.
  • SWO vén de swordfish, que é como se di en inglés Peixe Espada (sword = espada; fish = peixe)

XOGA NA VERSIÓN WEB!

Pulsa sobre a primeira e a última letra da palabra atopada.