TEST  "CANTO SABES DE ORPAGU?"

Seguro que xa sabes moitas cousas de OR.PA.GU e por iso queremos pór a proba os teus coñecementos orpagueiros, así que preparamos unhas preguntiñas... aceptas o desafío???